Datafolka som kan organisasjon

Unicornis er et selskap rik av organisasjonserfaring. Vi tilsetter utviklarar, supportmedarbeidarar og prosjektarbeidarar som har ein ting til felles: vi brenn for organisasjon. Når du snakkar med oss, snakkar du med personar som kan fagfeltet sitt godt om det så er programmering, teknisk drift eller personvern men ikkje minst snakkar du med ein person som sannsynlegvis har mange års organisasjonserfaring bak seg. Alle våre tilsette har erfaring frå organisasjonsarbeid, og dei fleiste har vore aktiv på både lokalt og nasjonalt plan.

Maskott

Andreas-Johann Østerdal Ulvestad

Andreas-Johann brenn for krysninga datasystem, personvern og drift av organisasjonar, og særskild å lage datasystem som forenklar drifta til tillitsvalde. Utdanninga og første arbeidsåra var innan IT, tryggleik og personvern medan fritida var prega av organisasjonsarbeid på lokalt plan. Etter nokre år med IT-arbeid venta nokre år med arbeid i nasjonalleddet av ein organisasjon før nokre år som generalsekretær i nasjonal og internasjonal organisasjon før overgang til Unicornis.

Andreas-Johann jobbar med selskapet og overordna løysningsforslag til kundar.

Jens Ådne Jakobsen Rydland

Verv i mange organisasjonar på lokalt og nasjonalt plan gjev Jens Ådne ein unik innsikt i drift av organsiasjonar, med særleg vekt på nasjonale støtteordningar. Kombinert med tung programmering-erfaring og -utdanning gjer det at han verkeleg kan å lage dei beste løysningane for å løyse utfordringar knytta til organisasjonar sin kvardag.

Jens Ådne har jobba hjå selskapet sidan 2006 og har arkitekt-ansvaret for HyperSys, samt hovudutviklar på økonomi.

Profilbilete Jens Ådne
Profilbilete er ikkje tilgjengeleg

Eirik Furuset

Eirik har vært aktiv i frivillige organisasjoner siden tidlig tenårene. På landsmøter er han ofte å se med teknisk ansvar som nettstrømming.

Med bakgrunn i programmering og drifting jobber han i skjæringspunktet andrelinje support og teknisk arbeid med drift og lignende oppgaver.

Yrjan Kvam

Yrjan er utdannet samfunnsviter fra NTNU, med hovedfokus på mennesker og teknologi. Han har videreutdannelse fra Handelshøyskolen ved OsloMet innenfor organisasjon og ledelse.
Han har tidliggere jobbet med endringsledelse i offentlig sektor, og prosjektledelse for TedX og DNT.

Yrjan er vår organisasjonsrådgiver.
Han holder orden på support-avdelingen og planlegger prosjekter innad. Han syns det er spennende med videreutvikling av systemer og strukturer.

Karl Fredrik Haugland

Karl Fredrik har ei sterk interesse for tekniske utfordringar og oppsett av plattformer. Kombinert med tyngre styreverv med meir i fleire nasjonale og lokale organisasjonar gjer det at han forstår både den organisatoriske og den tekniske utfordringa som brukarar kan ha.

Karl Fredrik har ansvar jobba hjå oss i åtte år, og har ansvaret for teknisk drift og integrasjonar med andre system.

Tor-Aksel Solberg

Tor-Aksel har gjennom studiene opparbeidet seg sterk teoretisk bakgrunn i informasjonsteknologi som han har forfinet og satt i praktisk verk hos oss. Han brenner for at våre kunder skal få det beste medlemssystemet og står på for stadig bedre brukergrensesnitt.

Tot-Aksel har utallige timer frivillig arbeid og flere styrverv i beltet fra de siste ni åra. «Jeg har lært at frivilligheten og organisasjoner er noe av Norges viktigste nedlagte årsverk» oppsummerer holdningene hans.

Tor-Aksel er utvikler på HyperSys.

Button
Profilbilete er ikkje tilgjengeleg

Christina Eide

Christina sit i styret til LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisajsonar) og har lang organisasjonserfaring med alt frå sentralstyremedlem i Norges Speiderforbund til delegat i Studentparlamentet ved UiO, arbeidsutvalgsmedlem i Norsk Student- organisasjon, leiar av Realistforeningen, og meir.

Christina brenn for at organisasjonar skal utvikle seg, frå det teoretiske som vedtekter og rutiner til det praktiske med engasjering av medlemsmassa og nyvervinger.

Christina jobbar med brukarstøtte og dokumentasjon.