Datafolka som kan organisasjon

Unicornis er et selskap rik av organisasjonserfaring. Vi tilsetter utviklarar, supportmedarbeidarar og prosjektarbeidarar som har ein ting til felles: vi brenn for organisasjon. Når du snakkar med oss, snakkar du med personar som kan fagfeltet sitt godt om det så er programmering, teknisk drift eller personvern men ikkje minst snakkar du med ein person som sannsynlegvis har mange års organisasjonserfaring bak seg. Alle våre tilsette har erfaring frå organisasjonsarbeid, og dei fleiste har vore aktiv på både lokalt og nasjonalt plan.

Profile photo

Andreas-Johan Østerdal Ulvestad

Andreas-Johann brenn for krysninga datasystem, personvern og drift av organisasjonar, og særskild å lage datasystem som forenklar drifta til tillitsvalde. Utdanninga og første arbeidsåra var innan IT, tryggleik og personvern medan fritida var prega av organisasjonsarbeid på lokalt plan. Etter nokre år med IT-arbeid venta nokre år med arbeid i nasjonalleddet av ein organisasjon før nokre år som generalsekretær i nasjonal og internasjonal organisasjon før overgang til Unicornis.

Andreas-Johann jobbar med selskapet og overordna løysningsforslag til kundar.

Jens Ådne Jakobsen Rydland

Verv i mange organisasjonar på lokalt og nasjonalt plan gjev Jens Ådne ein unik innsikt i drift av organsiasjonar, med særleg vekt på nasjonale støtteordningar. Kombinert med tung programmering-erfaring og -utdanning gjer det at han verkeleg kan best: å lage dei beste løysningane for utfordringar knytta til organisasjonar sin kvardag.

Jens Ådne har jobba hjå selskapet sidan 2006 og er arkitekt-ansvarleg for HyperSys, samt hovudutviklar på økonomi.

Profile photo
Profile photo

Torgeir Vestre

Torgeir har vært aktiv i frivillige organisasjoner siden tidlig tenårene. På landsmøter er han ofte å se med teknisk ansvar som nettstrømming.

Med bakgrunn i programmering og styrearbeid har han fokus på utvikling av brukergrensesnitt (“frontend”).

Audun Hammer Hovda

Audun er utdannet innen IT fra Universitetet i Oslo og har vært aktiv både som frivillig og ansatt på ulike plan i organisasjoner fra politikk til kultur. Han er innvalgt som varamedlem på Stortinget for SV.

Audun jobber med brukergrensesnitt (“frontend”) i HyperSys.

Profile photo
Profile photo

Jarl-Robin B. Evensen

Jarl-Robin har lang erfaring fra frivillige medlemsbaserte organisasjoner, og har utdannelse innen IT fra Universitetet i Oslo, hvor han også har vært aktiv i studentforeninger.

Jarl-Robin jobber med teknisk drift, bakende-funksjonalitet, integrasjoner og teknisk (andrelinje) feilsøking.

Dorthea Enger

Dorthea har hatt en lang rekke verv i både frivilligheten og studentfrivilligheten, og er for tiden folkevalgt i Aurskog-Høland kommune for Senterpartiet.

Hun er ansatt som organisasjonsrådgiver i Unicornis, hvor hun jobber med brukerstøtte og jevnlig holder kurs i HyperSys for kundene våre.

Profile photo
Profile photo

Johanne Kaardal

Johanne har flere års erfaring med verv både i ungdomspolitikken og studentfrivillighet, og tar nå utdanning i interaksjonsdesign. Hun har også sosialantropologi bakgrunn, som gjør at for henne er mennesket i designet det viktigste.

Hun jobber med brukervennligheten i HyperSys, og passer på at det visuelle er i harmoni med brukeropplevelsen.

Baptiste Mispelon

Baptiste har jobba i over 15 år med Python og Django, det underliggjande rammeverket til HyperSys. Han var grunnleggjar av nettverksgruppa Django Girls Foundation og jobba for å få fleire kvinner til å bli interessert i programmering.

Han har arrangert programmering-konferanser, og vore kjerne-utviklar av Django. Baptiste kjem frå Frankrike via Ungarn og har siste åra studert norsk gramatikk og retorikk ved USN i Bø

Profile photo

Lyst til å bli en del av gjengen?