Datafolka som kan organisasjon

Unicornis er et selskap rik av organisasjonserfaring. Vi tilsetter utviklarar, supportmedarbeidarar og prosjektarbeidarar som har ein ting til felles: vi brenn for organisasjon. Når du snakkar med oss, snakkar du med personar som kan fagfeltet sitt godt om det så er programmering, teknisk drift eller personvern men ikkje minst snakkar du med ein person som sannsynlegvis har mange års organisasjonserfaring bak seg. Alle våre tilsette har erfaring frå organisasjonsarbeid, og dei fleiste har vore aktiv på både lokalt og nasjonalt plan.

Maskott

Andreas-Johann Østerdal Ulvestad

Andreas-Johann brenn for krysninga datasystem, personvern og drift av organisasjonar, og særskild å lage datasystem som forenklar drifta til tillitsvalde. Utdanninga og første arbeidsåra var innan IT, tryggleik og personvern medan fritida var prega av organisasjonsarbeid på lokalt plan. Etter nokre år med IT-arbeid venta nokre år med arbeid i nasjonalleddet av ein organisasjon før nokre år som generalsekretær i nasjonal og internasjonal organisasjon før overgang til Unicornis.

Andreas-Johann jobbar med selskapet og overordna løysningsforslag til kundar.

Jens Ådne Jakobsen Rydland

Verv i mange organisasjonar på lokalt og nasjonalt plan gjev Jens Ådne ein unik innsikt i drift av organsiasjonar, med særleg vekt på nasjonale støtteordningar. Kombinert med tung programmering-erfaring og -utdanning gjer det at han verkeleg kan å lage dei beste løysningane for å løyse utfordringar knytta til organisasjonar sin kvardag.

Jens Ådne har jobba hjå selskapet sidan 2006 og har arkitekt-ansvaret for HyperSys, samt hovudutviklar på økonomi.

Profilbilete Jens Ådne
Profilbilete er ikkje tilgjengeleg

Torgeir Vestre

Torgeir har vært aktiv i frivillige organisasjoner siden tidlig tenårene. På landsmøter er han ofte å se med teknisk ansvar som nettstrømming.

Med bakgrunn i programmering og styrearbeid har han fokus på utvikling av brukergrensesnitt («frontend»).

Audun Hammer Hovda

Audun er utdannet innen IT fra Universitetet i Oslo og har vært aktiv både som frivillig og ansatt på ulike plan i organisasjoner fra politikk til kultur. Han er innvalgt som varamedlem på Stortinget for SV.

Audun jobber med brukergrensesnitt («frontend») i HyperSys.

Karl Fredrik Haugland

Karl Fredrik har ei sterk interesse for tekniske utfordringar og oppsett av plattformer. Kombinert med tyngre styreverv med meir i fleire nasjonale og lokale organisasjonar gjer det at han forstår både den organisatoriske og den tekniske utfordringa som brukarar kan ha.

Karl Fredrik er teknisk rådgiver for Unicornis.

Jarl-Robin B. Evensen

Jarl-Robin har lang erfaring fra frivillige medlemsbaserte organisasjoner, og har utdannelse innen IT fra Universitetet i Oslo, hvor han også har vært aktiv i studentforeninger.

Jarl-Robin jobber med teknisk drift, bakende-funksjonalitet, integrasjoner og teknisk (andrelinje) feilsøking.

Profilbilete er ikkje tilgjengeleg

Christina Eide

Christina sit i styret til LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisajsonar) og har lang organisasjonserfaring med alt frå sentralstyremedlem i Norges Speiderforbund til delegat i Studentparlamentet ved UiO, arbeidsutvalgsmedlem i Norsk Student- organisasjon, leiar av Realistforeningen, og meir.

Christina brenn for at organisasjonar skal utvikle seg, frå det teoretiske som vedtekter og rutiner til det praktiske med engasjering av medlemsmassa og nyvervinger.

Christina jobbar med brukarstøtte og dokumentasjon.